Ý tưởng sản phẩm

Hợp tác về ý tưởng sản phẩm

Bạn đang có những ý tưởng về sản phẩm có thể giúp cho cộng đồng và những người xung quanh bạn có cuộc sống trở lên tốt hơn

Sản phẩm của bạn mang tính chất giáo dục phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh

Hãy hợp tác với chúng tôi, MIKEDU s sẽ thực hiện hóa ý tưởng của bạn thành hiện thực,đem sản phẩm của bạn tới nhiều người

Và sản phẩm của bạn đã giúp cho nhiều người thay đổi cuộc sống này tốt hơn,bạn sẽ nhận được những phẩn thưởng cho sự đóng góp của bạn.

Ưu tiên đối tác/ khách hàng đã tham gia sử dụng sản phẩm của MIKEDU s

147831001