Thanh toán giải mã khách hàng

Thanh toán ngay để giữ vé

VÉ GENERAL

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

VÉ VIP

Thanh toán an toàn với Bảo Kim !

VÉ ĐỘI NHÓM

Vé đội nhóm chuyển khoản theo thông tin sau:

VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Trương Văn Hòa
  • Số TK: 0451000310502 – CN: THÀNH CÔNG, HN